Privacybeleid

Bezoekt u deze website, dan verwerkt de webserver van Gjerde een aantal gegevens. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Gjerde verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Doelen van de verwerking

Om te analyseren hoe vaak de website wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma’s.

Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele personen. Gjerde gebruikt deze gegevens enkel en alleen om de website aan te passen aan de wensen en voorkeuren van gebruikers en promotiedoeleinden. U kunt onze website dus anoniem raadplegen.

Vult u een van de formulieren in, dan worden persoons- of adresgegevens door onze medewerkers conform wet- en regelgeving verwerkt, waaronder de AVG (Europese  Algemene Verordening Gegevensbescherming). Uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of verstrekt aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.