Zaagbladen

Let op:
Vervang beschadigde of gescheurde cirkelzaagbladen direct.  Afboren van scheuren biedt geen oplossing.
In verband met het gevaar van scheurvorming mogen tand­gronden niet scherp zijn uitgevoerd.

Zaagbladen uit voorraad leverbaar.

Categorie:

Beschrijving

Het zaagblad is één van de belangrijkste onderdelen van de bouwzaag. De door Gjerde BV geleverde zaagbladen zijn afgestemd voor gebruik op de bouw. Een op juiste wijze geslepen en gemonteerd zaagblad ver­hoogt niet alleen de levensduur van het zaagblad, doch voorkomt ook scheuren of breuken en de daaruit voort­vloei­ende gevaren. Gebruik de zaagbladen altijd overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant/leve­ran­cier. Het op het zaagblad vermelde toerental mag nooit worden over­schreden.

Het gebruik van cirkelzaagbladen zonder hardmetalen tanden op de bouwzaag wordt, gezien het onderhoud en kwetsbaarheid van deze bladen, ten strengste afgeraden.

Vuistregels voor het zaagblad:
Weinig/minder zaagtanden bij:  -Schulpen (lengte richting houtnerf)  -Zacht materiaal  -Dun materiaal
Veel/meer zaagtanden bij:      -Afkorten (zagen dwars op de houtnerf)  -Hard materiaal   -Dik materiaal

Voor de aanvoer-snelheid:  Hoe harder het materiaal, des te lager de doorvoer-snelheid.

Extra informatie

technische informatie

Zaagblad verwisselen of vervangen:
Gebruik werkhandschoenen bij het verwisselen van het zaagblad, om verwondingen aan de handen te voorkomen. Haal eerst de stekker uit het stopcontact. Laat het zaagblad volledig onder het tafelblad zakken.
Na het openen van de onderbeschermkap, moet de moer van de zaagas met het bijgeleverde gereedschap worden losgedraaid. De moer van de zaagas heeft een linkse schroefdraad en moet dus rechtsom worden losgedraaid. Vervolgens kan het zaagblad weggenomen worden. Bij het monteren, in de omgekeerde volgorde handelen. Voorkom hergebruik van beschadigde zaagbladen door deze te vernietigen.